Tõlketeenused

Kirjalik tõlge 
Kui soovite kirjalikku tõlget, saame seda Teile pakkuda paljudes eri valdkondades. Vastavalt tõlkimist ootavale tekstile ja selle valdkonnale otsime Teie jaoks tõlkija, kes tunneb väga hästi tõlgitavat eriala ja on kursis erialase terminoloogiaga. 

Tõlkimisprotsess

Teie edastate originaaltekstiga tekstidokumendi.
Hindame saadetud teksti keerukust, keelesuunda , tõlke tähtaega jne.
Saadud andmete põhjal edastame Teile pakkumise.
Teksti väljastusülevaatusele saatmine.

* Võimalusel palume teavitada kiirtöö soovist ette, et saaksime tagada veel parema tõlkekvaliteedi, leppides töö juba eelnevalt kokku sobiva tõlkijaga. 

Tasub tähele panna!
 
Üheks leheküljeks arvestame 1800 tähemärki koos tühikutega. Tõlke lõppmaht selgub valmistõlke põhjal. Varasem rohke kogemustebaas võimaldab lõppmahu suurenemist/vähenemist võtta arvesse juba hinnapakkumise tegemisel. Seega arvestame Teile hinnapakkumist tehes maksimaalse võimaliku lõppmahuga –  näiteks: eesti keelest vene keelde tõlkides võib tõlkemaht suureneda kuni 20%. 

Hinnakiri Allolev tõlketeenuste hinnakiri on suunis. Lõplik hind sõltub mitmetest teguritest – teksti maht, keelesuund ,teksti spetsiifika, tööde tähtaeg jms. Tõlkemahtu arvestame alati valmistõlkelt, seetõttu arvestame tõlketöö lõpliku hinna valmistõlke põhjal.

Täpsema hinnapakkumise saamiseks kirjutage aadressil etikoolitus@gmail.com. Igale tööle teeme eraldi pakkumise! 

Keelesuund
  -----  Hind alates / lk 
Eesti–inglise ----- eesti 15,00 
Eesti-vene ----- 14,00 
Vene-eesti ----- 14,00     
Soome-eesti ----- 15,00 
Eesti-soome ----- 15,00