Majandustegevusteade ja tegevusluba

OÜ ETI KOOLITUSKESKUS  
Majandustegevusteade nr 214138

OÜ ETI Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi tutvustust Te saate vaadata  siit.   
MTÜ ETI KOOLITUS
 

Majandustegevusteade nr 167097 

Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri käskkiri 08.04.2019 nr 1.1-3/19/88 „Tegevuslubade andmine tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse läbiviimiseks" alusel tegevusluba keeleoskustasemetel A2, B1 ja B2 tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse läbiviimiseks. Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri käskkiri 09.03.2020 nr 1.1-3/20/51 „Tegevuslubade andmine tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse läbiviimiseks" alusel tegevusluba keeleoskustasemel C1 tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse läbiviimiseks. 

MTÜ ETI Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi tutvustust Te saate vaadata  siit.