Muud koolitused

Lisaks on võimalik tellida koolitusi ka teistel teemadel.
Näiteks:
Esmaabikoolitus
Tuleohtuslased koolitused