Kontakt

MTÜ ETI Koolitus 
Registrikood: 80330800  
Pank:
EE481010220200331226 SEB pank 
Juriidiline aadress:
Lennuki 17, 41533 Jõhvi  
Тel: 5388 1658 
E-post: etikoolitus@gmail.com   
Irena Moor arendus -ja kommunikatsioonijuht   

OÜ ETI Koolituskeskus
Registrikood: 14168565  
Pank:
 EE161010220281565228 SEB pank 
Juriidiline aadress:
Tuuslari 20, Kohtla-Järve 30322, Eesti 
Тel: 554 1787 
E-post: etikoolitus@gmail.com  info@euritus.eu 
Irena Moor arendus -ja kommunikatsioonijuht