Archives

Arhiivi ei leitud.

Categories

 • Rubriike pole

Recent Posts

  Recent Comments

  Kommentaare ei ole.

  KUUPÄEV

  okt. 19 2023 - veebr. 01 2024
  Expired!

  AEG

  1:00 pm - 4:00 pm

  Hind

  732.00 €

  Hariduslike erivajadustega õpilaste toetamine koolis 160h (vene keeles)

  Sihtrühm: õpetajad, abiõpetajad, HEV koordinaatorid, õpiabirühma õpetajad, väikeklasside õpetajad  ja teised huvilised, kes soovivad täiendada oma teadmisi ja oskusi õpiraskustega õpilase õpetamise valdkonnas
  Koolituse maht: 160 akadeemilist tundi (112 tundi auditoorset, 48 tundi iseseisvat tööd)(6EAP)
  Koolitajad: Nadežda Kirillova, MA Milena Pogodajeva, Aleksandra Melnikova, Jekaterina Chernousova, Natalja Tur, Anna Malahhova, Tatjana Solts, Lilia Tkatš
  Koolituse eesmärk: Õpetaja esmaste eripedagoogiliste kompetentside omandamise toetamine.
  Koolituse sisu:
  • Muutused HEV valdkonda puudutavas seadusandluses.
  • Kaasav haridus ja õpetaja roll.
  • Individuaalse õppekava koostamine ja rakendamine tuge vajavatele õpilastele.
  • Kooli tugimeeskonna töö. Dokumentatsiooni täitmine.
  • Tuge vajavate õpilaste õppekorraldus. Tundide struktuur ja vaatlused. Vanemate nõustamine, teavitamine ja juhendamine õpetajate poolt.
  • Õpilaste riskikäitumine ning käitumisprobleemidega õpilaste toetamine.
  • Lugema ning kirjutama õpetamine õpiraskustega õpilastele.
  • Lipusüsteem – juhend laste ja noorte seksuaalkäitumise hindamiseks ja sellele reageerimiseks.
  • Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps koolis. Abistamise, toetamise ja õpetamise võimalused.
  • Funktsionaalse lugemisoskuse arendamine.
  • Poiste ja tüdrukute arengu, kasvatamise ja õpetamise eripärad.
  • Spetsialistide kovisioonid.
  • Õpetaja enesereflektsioon.
  • Läbipõlemise ennetamine. Metafooriliste kaartide kasutamine.
  Õpiväljundid:
  Koolituse läbinu:
  • orienteerub Eesti haridussüsteemis;
  • omab ülevaadet EV haridussüsteemi kõikidest pakutavatest meetmetest;
  • teab täiendava info saamise võimalusi HEV laste arengu toetamiseks;
  • oskab määratleda õpilaste hariduslikke erivajadusi ning arendada ja toetada neid;
  • nõustab õppijaid, õpetajaid ja lapsevanemaid lapse erivajadusest lähtuvalt;
  • oskab koostada individuaalset õppekava;
  • valib õppijate arengule ja oodatavatele õpitulemustele vastavaid hindamismeetodeid;
  • mõistab enda arendamise vajalikkust ning omab teadmisi professionaalset arengut toetava keskkonna loomiseks;
  • oskab ja teab meeskonnatöö põhimõtteid ja rakendab neid oma töös.

  Lõpetamise tingimused: Kursuse õpiväljundite saavutamine, osalemine õppepäevadel, iseseisvate ülesannete arvestuslik sooritamine ja tagasiside andmine õppepäevadele.

  Väljund: Koolituse õppekava täitnud õppijad saavad MTÜ ETI KOOLITUSE digitaalse täiendusõppe tunnistuse koos õiendiga.

  Lõpetamisel väljastatavad dokumendid: MTÜ ETI Koolituse tunnistus koos õiendiga või tõend

  Hind sisaldab: koolitust, koolitusmaterjale, tunnistust, käibemaksu
  Maksmine: arve alusel
  Info ja registreerimine kuni 18.10.2023 tel 5388 1658 või e-posti teel etikoolitus@gmail.com

  Leave a comment