Koolitus

ETI Koolitus - Kindel koolituspartner aastast 2011

Meie põhitegevusala on täiskasvanute koolitamine.

Meie eesmärgiks on:

  • laste, noorte vabahariduslike ja täiskasvanute tööalase- ja vabahariduslike koolituste korraldamine;
  • täiskasvanute elukestva õppe propageerimine ja toetamine ning karjääriplaneerimise oskuste arendamine;
  • erinevate seminaride, konverentside, õppelaagrite, koolituste ja teiste ürituste korraldamine;
  • kohanemiskursuste korraldamine ja läbiviimine;
  • rahva- ja spordiürituste korraldamine;
  • konsultatsioonide ja tõlketeenuste osutamine.

Korraldame koolitusi nii eesti kui ka vene keeles üle Eesti kõikides maakondades. 

Koolitusi viivad läbi oma ala spetialistid, kes on saanud vastava väljaõppe ja omavad pikaajalist töökogemust.

Meie põhimõte on tagada kliendile kvaliteetne ning parim lahendus.

 Oleme Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Meeldivat koostööd!


Prindi