Eesti keele A2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud täienduskoolitus

 Registreerumine suletud
 
0
Kategooria
Keeleõpe
Kuupäev
2021-03-01 17:30 - 2022-06-30 00:00
Asukoht
Võidu 2, Narva (Kontserdimaja Geneva)
Telefon
53881658
E-post
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Koduleht

Õppekeel:  eesti  ja vene

Õpiväljundid:

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse suulise ja kirjaliku testiga kursuse lõpus.

Kursuse lõpuks õppija:

 • teeb ennast tuttavas situatsioonis lihtsal viisil arusaadavaks, kuigi otsib sõnu ja teeb vigu ning räägib kaasa;
 • kasutab õpitud väljendeid ja lühilauseid oma vajaduste väljendamiseks ning oma lähiümbruse (pere, kodu, kooli) kirjeldamiseks;
 • mõistab lihtsat teksti (menüüd, reklaamid, sõiduplaanid, tööpakkumised);
 • teeb märkmeid ja koostab väga lihtsat isiklikku kirja ning tarbeteksti;
 • esitab lihtsaid küsimusi vajalikku info saamiseks eestikeelses keskkonnas

Käsitletavad teemad:

 • Endast ja teistest rääkimine. Pere ja isikuandmed
 • Haridus
 • Elukutse, amet, töö
 • Teenindus
 • Igapäevaelu, kodu ja kodukoht
 • Enesetunne, tervis ja heaolu
 • Vaba aeg, harrastused ja meelelahutus
 • Sisseostud, hinnad
 • Söök ja jook
 • Inimeste suhted ühiskonnas
 • Keskkond, loodus, kohad, ilm
 • Kultuur ja keeled, keelte õppimine
 • Reisimine, transport, vaatamisväärsused 

  Antud kursuse raames arendatakse kõiki osaoskusi ning keelefunktsioone, erilist tähelepanu aga pööratakse suhtlemisoskustele, st rääkimis- ja kuulamisoskuste arendamisele. Õppija õpib kuulata ja mõista lihtsaid tekste. Ta saab edastada ja vahetada informatsiooni igapäevateemadel, rääkida ja alustada vestlust endale tuttavatel teemadel. Antud moodul hõlmab peamiselt kuulamis- ja rääkimisosa ülesannete sooritamist.

Kogu maht: 200 akadeemilist tundi, millest 160 tundi on auditoorset tööd ja 40 tundi iseseisvat tööd.  

 • Lõpetamisel väljastatavad dokumendid:  
  1) tunnistus  

Kursuse lõpetamise tingimusteks on õppija osalemine auditoorsetes tundides vähemalt 60 protsendi ulatuses auditoorse õppe kogumahust, kõikide kodutööde esitamine ja positiivse tagasiside saamine.
Tasemekoolituse eduka läbimise lõpus toimub koolitusfirmasisene eksam, mille edukal sooritamisel saab õppija tunnistuse. Õppija peab kursuse lõpus sooritama keeleksami, milles mõõdetakse В1-tasemel kõiki osaoskusi. Iga osaoskuse eest on võimalik saada maksimaalselt 25 punkti. Õpiväljundid loetakse omandatuks, kui iga osaoskuse eest on saadud vähemalt 13 punkti. Mitte ühegi osaoskuse tulemus ei tohi olla 0 punkti.
 
2) tõend

Tõend väljastatakse õppijale juhul, kui ta ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid. 

Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvul.

Kogu koolituse maksumus osalemisel grupis: 2500 EUR

Koolituse läbinud saab MTÜ ETI Koolitus tunnistuse.

Hind sisaldab: koolitust, koolitusmaterjale

Maksmine: arve alusel

MTÜ ETI Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi tutvustust Te saate vaadata siit.

 
 

Kõik kuupäevad

 • Alates 2021-03-01 17:30 kuni 2022-06-30 00:00