Eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud täienduskoolitus

 Registreerumine suletud
 
0
Kategooria
Keeleõpe
Kuupäev
2021-02-17 00:00 - 2022-02-01 00:00
Asukoht
Toome pst.8, Ahtme linna osa
Telefon
53881658
E-post
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Koduleht
 • Koolituse eesmärk:

  Eesti keele eksamiks ettevalmistava kursuse eesmärk on B1 keeleoskustaseme saavutamine eesti keeles.

  Sihtgrupp: Kõik inimesed, kes soovivad õppida eesti keelt nii tööalasel eesmärgil kui hobi korras.
  Õppekeel:  eesti  ja vene

  Õpiväljundid:

  Õpiväljundite saavutamist hinnatakse suulise ja kirjaliku testiga kursuse lõpus.

  Kursuse lõpuks õppija:

  • tunneb ja kasutab eesti keele põhisõnavara, mis võimaldab suhelda enamikus praktilistes olukordades;
  • saab aru põhilisest infost selges tavakõnes tuttaval teemal ning loeb lihtsaid tekste;
  • saab aru tööga seotud tekstidest, isiklikes kirjades esitatud mõtetest, sündmustest ja soovidest;
  • kirjeldab lihtsate lausetega kogemusi, sündmusi, unistusi ja kavatsusi ning esitab oma vaateid;
  • annab edasi jutu, loetud või kuuldud teksti, kogetud sündmuse, filmi või raamatu sisu ning avaldab oma arvamust;
  • koostab lihtsat teksti tuttaval teemal ning kirjutab isiklikku või lihtsat ametlikku kirja.

  Käsitletavad teemad:

  • Endast ja teistest rääkimine. Pere ja isikuandmed.
  • Haridus
  • Elukutse, amet, töö
  • Teenindus
  • Igapäevaelu, kodu ja kodukoht
  • Enesetunne, tervis ja heaolu
  • Vaba aeg, harrastused ja meelelahutus
  • Sisseostud, hinnad
  • Söök ja jook
  • Inimeste suhted ühiskonnas
  • Keskkond, loodus, kohad, ilm
  • Kultuur ja keeled, keelte õppimine
  • Reisimine, transport, vaatamisväärsused

  Antud kursuse raames arendatakse kõiki osaoskusi ning keelefunktsioone, erilist tähelepanu aga pööratakse suhtlemisoskustele, st rääkimis- ja kuulamisoskuste arendamisele. Õppija õpib kuulata ja mõista lihtsaid tekste. Ta saab edastada ja vahetada informatsiooni igapäevateemadel, rääkida ja alustada vestlust endale tuttavatel teemadel. Antud moodul hõlmab peamiselt kuulamis- ja rääkimisosa ülesannete sooritamist.

  • Lõpetamisel väljastatavad dokumendid:  
   1) tunnistus  

  Kursuse lõpetamise tingimusteks on õppija osalemine auditoorsetes tundides vähemalt 60 protsendi ulatuses auditoorse õppe kogumahust, kõikide kodutööde esitamine ja positiivse tagasiside saamine.
  Tasemekoolituse eduka läbimise lõpus toimub koolitusfirmasisene eksam, mille edukal sooritamisel saab õppija tunnistuse. Õppija peab kursuse lõpus sooritama keeleksami, milles mõõdetakse В1-tasemel kõiki osaoskusi. Iga osaoskuse eest on võimalik saada maksimaalselt 25 punkti. Õpiväljundid loetakse omandatuks, kui iga osaoskuse eest on saadud vähemalt 13 punkti. Mitte ühegi osaoskuse tulemus ei tohi olla 0 punkti.
   
  2) tõend

  Tõend väljastatakse õppijale juhul, kui ta ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid. 

  Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvul.

  Koolituse läbinud saab MTÜ ETI Koolitus tunnistuse.

  Koolituse kogu maht: 200 akadeemilist tundi, millest 160 tundi on auditoorset tööd ja 40 tundi iseseisvat tööd 
  Kooolituse maksumus osalemisel grupis: 2 500 EUR

   Hind sisaldab: koolitust ja koolitusmaterjale

  Maksmine: arve alusel

  Koolitus toimub kolmapäeviti kell 17.30 - 19.45 (3 ak tundi)

  Koolitaja: Olga Käärmnann, eesti keele õpetaja, kellel on 12 aastat eesti keele õpetamise kogemust täiskasvanutele.

  MTÜ ETI Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi tutvustust saate vaadata siit.

  Majandustegevusteade nr 167097

  Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri käskkiri 08.04.2019 nr 1.1-3/19/88

  „Tegevuslubade andmine tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse läbiviimiseks" alusel tegevusluba keeleoskustasemetel A2, B1 ja B2 tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse läbiviimiseks.

  Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri käskkiri 09.03.2020 nr 1.1-3/20/51

  „Tegevuslubade andmine tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse läbiviimiseks" alusel tegevusluba keeleoskustasemel C1 tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse läbiviimiseks.

 

 
 

Kõik kuupäevad

 • Alates 2021-02-17 00:00 kuni 2022-02-01 00:00