Otsi
Lisaks seadeid

22
September
2021
Koolitused

Arvuti- ja digioskused.

Asukoht: Toome pst.8, Ahtme linna osa
Sihtgrupp: kõik, kes soovivad omandada põhiteadmised arvutitest, arvutiprogrammidest ja osata kasutada E-riikide digitaalseid võimalusi. Koolituse sisu: Arvuti, selle komponendid, [...]
22
September
2021
Keeleõpe

Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud täienduskoolitus

Asukoht: Zoom
Koolituse eesmärk: Eesti keele eksamiks ettevalmistava kursuse eesmärk on B2 keeleoskustaseme saavutamine eesti keeles.Sihtgrupp: Kõik inimesed, kes soovivad õppida eesti keelt nii tööalasel [...]
22
September
2021
Keeleõpe

Eesti keele C1-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud täienduskoolitus

Asukoht: Zoom
Koolituse eesmärk:Eesti keele eksamiks ettevalmistava kursuse eesmärk on C1 keeleoskustaseme saavutamine eesti [...]
22
September
2021
22
September
2021
Keeleõpe

Eesti keele A2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud täienduskoolitus

Asukoht: Zoom
Õppekeel: eesti ja vene Õpiväljundid: Õpiväljundite saavutamist hinnatakse suulise ja kirjaliku testiga kursuse lõpus. Kursuse lõpuks õppija: teeb ennast tuttavas situatsioonis lihtsal [...]