Archives

Arhiivi ei leitud.

Categories

 • Rubriike pole

Recent Posts

  Recent Comments

  Kommentaare ei ole.

  KUUPÄEV

  aug. 26 2022

  AEG

  12:00 pm - 6:00 pm

  Hind

  109.00 €

  Tööstressi ja läbipõlemise ennetamine meditsiinivaldkonna spetsialistidel

  Koolituse maht: 10 akadeemilist tundi.

  Koolitus kooskõlastatud Eesti Õdede Liiduga.

  Sihtrühm: haiglates, perearstikeskustes ja polikliinikutes töötavad arstid

  Koolituse eesmärk:  Anda ülevaade tööstressi ja läbipõlemise olemusest, psühholoogilistest tekkepõhjustest ja ennetamise võimalustes.

  Koolituse sisu:

  • Stressi avaldumine (emotsionaalne seisund, motivatsioon, töövõime). Stressi põhjustajad töökohal. Ülejõukäiv töökoormus, hävitavad suhted.
  • Tööstressi negatiivsed mõjutegurid.
  • Toimetulek tööstressiga: eneseabistrateegiad.
  • Toimetulek kriitilistes situatsioonides ja “raskete” patsientidega.
  • Vaimse ülepinge tagajärjed. Vaimse pinge ilmingud meditsiinivaldkonna spetsialisti töös ja nende mõju töökeskkonnale.
  • Töö ja puhkehetkede tasakaalustamine.
  • Stressitaset alandavad strateegiad töökohal. Praktilised stressi leevenduse tehnikad. Arutelu.
  • Valikvastustega test läbitud teemadel.

  Õpiväljundid:

  Koolituse läbinu:

  • omab ülevaadet stressi põhjustest ja ennetamise võimalustest töökeskkonnas ning meditsiinivaldkonna töö eripärast lähtuvalt;
  • teab toetava psühhokliima kujundamise võtteid oma töökohal meditsiini valdkonnas;
  • oskab kavandada meetmed tööstressi vähendamiseks ja läbipõlemise ennetamiseks.

  Lõpetamise tingimused ja väljastavad dokumendid

  Õpingute lõpetamise tingimuseks on koolitustundidel osalemine ja testi sooritamine.

  Koolitusel osalenutele väljastatakse vastavasisuline tunnistus koolitusel osalemise kohta.

  Lõpetamisel väljastatavad dokumendid: MTÜ ETI Koolituse tunnistus või tõend

  Kui õppija ei osalenud hindamises või kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid, väljastatakse tõend.

  Maksmine: arve alusel

  Info ja registreerimine  kuni 25.08.2022 tel: 5388 1658 

  või e-posti teel: etikoolitus@gmail.com

  Koolitusele registreerimine

  Kohtade arv: Tickets
  The ticket is sold out. You can try another ticket or another date.

  Leave a comment

  Sinu e-postiaadressi ei avaldata.