Koolitus

Mittetulundusühing ETI Koolitus on loodud 2011 aastal.

Meie eesmärgiks on:

  • laste, noorte vabahariduslike ja täiskasvanute tööalase- ja vabahariduslike koolituste korraldamine;
  • täiskasvanute elukestva õppe propageerimine ja toetamine ning karjääriplaneerimise oskuste arendamine;
  • erinevate seminaride, konverentside, õppelaagrite, koolituste ja teiste ürituste korraldamine;
  • kohanemiskursuste korraldamine ja läbiviimine;
  • rahva- ja spordiürituste korraldamine;
  • konsultatsioonide osutamine.

 

MTÜ ETI Koolitus põhitegevusala on täiskasvanute koolitamine.

Korraldame koolitusi nii eesti kui ka vene keeles üle Eesti kõikides maakondades. 

Koolitusi viivad läbi oma ala spetialistid, kes on saanud vastava väljaõppe ja omavad pikaajalist töökogemust.

 

Meie põhimõte on tagada kliendile kvaliteetne ning parim lahendus.

 

Meeldivat koostööd!


Prindi