Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud täienduskoolitus.

 Registreerumine suletud
 
0
Kategooria
Keeleõpe
Kuupäev
2020-10-19 00:00 - 2021-03-31 00:00
Asukoht
ONLINE ÕPE üle Eesti
Telefon
+ 372 5388 1658
E-post
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Koolituse eesmärk:
Eesti keele eksamiks ettevalmistava kursuse eesmärk on B2 keeleoskustaseme saavutamine eesti keeles.

Sihtgrupp: Kõik inimesed, kes soovivad õppida eesti keelt nii tööalasel eesmärgil kui hobi korras.
Õppekeel:  eesti

Õpiväljundid:

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse suulise ja kirjaliku testiga kursuse lõpus.

Kursuse lõpuks õppija:

 • kirjutab selgeid ja detailseid tekste huvi pakkuvatel teemadel, samuti esseed, aruannet, referaati ning ameti- ja isiklikke kirju;
 • mõistab eestikeelset kõnet, teleuudiste, ühiskonna- ja poliitikasaadete ning filmide sisu;
 • loeb pikki ja keerukaid tekste (ajaleheartiklid, kirjad, ülevaated, ilukirjandus jm);
 • mõistab probleemartikleid, kus autorid esitavad erinevaid seisukohti ja hoiakuid;
 • suhtleb emakeelsete kõnelejatega ladusalt ja spontaanselt;
 • osaleb aktiivselt arutelus tuttaval teemal, avaldab arvamust ja annab tagasisidet:
 • selgitab ja põhjendab oma vaatenurka ning võrdleb erinevaid seisukohti;
 • kirjeldab üksikasjalikult sündmusi ja olukordi.

Käsitletavad teemad:

 • Endast ja teistest rääkimine. Pere ja isikuandmed
 • Haridus
 • Elukutse, amet, töö
 • Teenindus
 • Igapäevaelu, kodu ja kodukoht
 • Enesetunne, tervis ja heaolu
 • Vaba aeg, harrastused ja meelelahutus
 • Sisseostud, hinnad
 • Söök ja jook
 • Inimeste suhted ühiskonnas
 • Keskkond, loodus, kohad, ilm
 • Kultuur ja keeled, keelte õppimine
 • Reisimine, transport, vaatamisväärsused

Lõpetamisel väljastatavad dokumendid:  
1) tunnistus  

Kursuse lõpetamise tingimusteks on õppija osalemine auditoorsetes tundides vähemalt 60 protsendi ulatuses
auditoorse õppe kogumahust, kõikide kodutööde esitamine ja positiivse tagasiside saamine.
Tasemekoolituse eduka läbimise lõpus toimub koolitusfirmasisene eksam, mille edukal sooritamisel saab
õppija tunnistuse. Õppija peab kursuse lõpus sooritama keeleksami, milles mõõdetakse В1-tasemel kõiki
osaoskusi. Iga osaoskuse eest on võimalik saada maksimaalselt 25 punkti. Õpiväljundid loetakse omandatuks,
kui iga osaoskuse eest on saadud vähemalt 13 punkti. Mitte ühegi osaoskuse tulemus ei tohi olla 0 punkti.
 

2) tõend

Tõend väljastatakse õppijale juhul, kui ta ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid. 

Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvul.

Kogu maht – 500 akadeemilist tundi, millest 250 tundi on auditoorset tööd ja 250 tundi iseseisvat tööd
I moodul: Kogu maht – 160 akadeemilist tundi, millest 80 tundi on auditoorset tööd ja 80 tundi iseseisvat tööd (19.10 - 31.03.2021)
II moodul: Kogu maht –160 akadeemilist tundi, millest 80 tundi on auditoorset tööd ja 80 tundi iseseisvat tööd

III moodul: 180 akadeemilist tundi, millest 90 tundi on auditoorset tööd ja 90 tundi iseseisvat tööd

Koolituse läbinud saab MTÜ ETI Koolitus tunnistuse.

Kogu koolituse maksumus:  7 800 EUR

I mooduli maksmus: 2 500 EUR

II mooduli maksmus: 2 500 EUR

III mooduli maksmus: 2 800 EUR

Hind sisaldab: koolitust, koolitusmaterjale, tahvelarvutit

Maksmine: arve alusel

 MTÜ ETI Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi tutvustust Te saate vaadata siit.

 
 

Kõik kuupäevad

 • Alates 2020-10-19 00:00 kuni 2021-03-31 00:00