Eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud täienduskoolitus I moodul (individuaalõpe)

 Регистрация закрыта
 
0
Категория
Keeleõpe
Дата
2020-10-19 00:00 - 2021-05-31 00:00
Место проведения
Kangelaste 8c, Narva
Телефон
53881658
Email
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Веб-сайт

Koolituse eesmärk:
Eesti keele eksamiks ettevalmistava kursuse eesmärk on B1 keeleoskustaseme saavutamine eesti keeles.

Sihtgrupp: Kõik inimesed, kes soovivad õppida eesti keelt nii tööalasel eesmärgil kui hobi korras.
Õppekeel:  eesti  ja vene

Õpiväljundid:

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse suulise ja kirjaliku testiga kursuse lõpus.

Kursuse lõpuks õppija:

 • tunneb ja kasutab eesti keele põhisõnavara, mis võimaldab suhelda enamikus praktilistes olukordades;
 • saab aru põhilisest infost selges tavakõnes tuttaval teemal ning loeb lihtsaid tekste;
 • saab aru tööga seotud tekstidest, isiklikes kirjades esitatud mõtetest, sündmustest ja soovidest;
 • kirjeldab lihtsate lausetega kogemusi, sündmusi, unistusi ja kavatsusi ning esitab oma vaateid;
 • annab edasi jutu, loetud või kuuldud teksti, kogetud sündmuse, filmi või raamatu sisu ning avaldab oma arvamust;
 • koostab lihtsat teksti tuttaval teemal ning kirjutab isiklikku või lihtsat ametlikku kirja.

Käsitletavad teemad:

 • Endast ja teistest rääkimine. Pere ja isikuandmed
 • Haridus
 • Elukutse, amet, töö
 • Teenindus
 • Igapäevaelu, kodu ja kodukoht
 • Enesetunne, tervis ja heaolu
 • Vaba aeg, harrastused ja meelelahutus
 • Sisseostud, hinnad
 • Söök ja jook
 • Inimeste suhted ühiskonnas
 • Keskkond, loodus, kohad, ilm
 • Kultuur ja keeled, keelte õppimine
 • Reisimine, transport, vaatamisväärsused

Antud mooduli raames arendatakse kõiki osaoskusi ning keelefunktsioone, erilist tähelepanu aga pööratakse suhtlemisoskustele, st rääkimis- ja kuulamisoskuste arendamisele. Õppija õpib kuulata ja mõista lihtsaid tekste. Ta saab edastada ja vahetada informatsiooni igapäevateemadel, rääkida ja alustada vestlust endale tuttavatel teemadel. Antud moodul hõlmab peamiselt kuulamis- ja rääkimisosa ülesannete sooritamist.

 • Lõpetamisel väljastatavad dokumendid:  
  1) tunnistus  

Kursuse lõpetamise tingimusteks on õppija osalemine auditoorsetes tundides vähemalt 60 protsendi ulatuses auditoorse õppe kogumahust, kõikide kodutööde esitamine ja positiivse tagasiside saamine.
Tasemekoolituse eduka läbimise lõpus toimub koolitusfirmasisene eksam, mille edukal sooritamisel saab õppija tunnistuse. Õppija peab kursuse lõpus sooritama keeleksami, milles mõõdetakse В1-tasemel kõiki osaoskusi. Iga osaoskuse eest on võimalik saada maksimaalselt 25 punkti. Õpiväljundid loetakse omandatuks, kui iga osaoskuse eest on saadud vähemalt 13 punkti. Mitte ühegi osaoskuse tulemus ei tohi olla 0 punkti.
 
2) tõend

Tõend väljastatakse õppijale juhul, kui ta ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid. 

Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvul.

Kogu maht –  200 akadeemilist tundi, millest 160 tundi on auditoorset tööd ja 40 tundi iseseisvat tööd 
I mooduli maht: 100 akadeemilist tundi, millest 80 tundi on auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd  ( 19.10.20 - 31.05.21)
II mooduli maht:  100 akadeemilist tundi, millest 80 tundi on auditoorset tööd ja 22 tundi iseseisvat tööd  

Koolituse läbinud saab MTÜ ETI Koolitus tunnistuse.

Kogu koolituse maksumus: 5000 EUR

I mooduli maksmus: 2 500 EUR

II mooduli maksmus:  2 500 EUR

Hind sisaldab: koolitust ja koolitusmaterjale,

Maksmine: arve alusel

 MTÜ ETI Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi tutvustust saate vaadata siit.

 
 

Все Даты:

 • с 2020-10-19 00:00 до 2021-05-31 00:00